» Trang chủ » English » Album ảnh

Events - News

Khách sạn tại Nghệ An

Theo địa danh

Theo xếp Sao

Theo tên

(Mă vùng: 84-38)

Tổng số: 107

List of sale promotion hotels in Nghe An Province 
Địa chỉ: Nghe An Province
Điện thoại: 038.3598488 Fax: 038.3598377
E-mail: ttxtdlna@gmail.com

Tp. Vinh

Khách sạn Sài G̣n - Kim Liên  
Địa chỉ: 25 Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 3838899 Fax: 3838898
E-mail: sgklna@vnn.vn
Website: http://Saigon-tourist.com/saigon-kimlien

Khách sạn Xanh - Nghệ An 
Địa chỉ: 02 Đường Mai Hắc Đế - TP. Vinh
Điện thoại: 3844788 Fax: 3848873
E-mail: sales.greenhotel.na@gmail.com

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 
Địa chỉ: Đường Lê Lợi - Tp. Vinh
Điện thoại: 3833352/ 3841236 Fax: 3835673
E-mail: hpdohotel@hn.vnn.vn

Khách sạn Thương Mại Vinh 
Địa chỉ: Số 19 - Đường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 3830211 Fax: 3830393
E-mail: nguyenmydung69@gmail.com

Khách sạn Công Đoàn Hồ Goong
Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 3842819 Fax: 3844110

Khách sạn Lam Hồng
Địa chỉ: Số 26 - Đường Phan Bội Châu - TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038. 3853261 Fax: 038.3533.013
E-mail: lamhonghotel@yahoo.com.vn

Minh Khang Guest House
Địa chỉ: Số 54 Lư Thường Kiệt - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038. 6252.757 Fax: 038. 6252.717
E-mail: minhkhanghotel@yahoo.com.vn

Khách sạn Phương Đông 
Địa chỉ: 02- Đường Trường Thi - TP. Vinh
Điện thoại: 3562299 Fax: 3562562
E-mail: kspdong@hn.vnn.vn

Khách sạn Giao Tế 
Địa chỉ: 09 Đường Hồ Tùng Mậu, Tp. Vinh
Điện thoại: 3843175/3833510 Fax: 3596249
E-mail: giaotehotel@gmail.com

Khách sạn Đoàn A
Địa chỉ: Số 73B Phan Bội Châu - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3532181 Fax: 038.3531.898

Khách sạn AMI
Địa chỉ: Số 8 đường Duy Tân B - Tp. Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 3524488 Fax: 3524488
E-mail: khachsanami@yahoo.com

Khách sạn Lâm Viên
Địa chỉ: Số 46 đường Phượng Hoàng - Tp. Vinh
Điện thoại: 3558567 Fax: 3558567
E-mail: dinhnguyenkslamvien@gmail.com

Khách sạn Phượng Hoàng
Địa chỉ: Số 199 Lê Duẩn - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 3849555 Fax: 3552338
E-mail: ksphuonghoang@yahoo.com

Khách sạn Sơn Trang
Địa chỉ: Số 9A đường Nguyễn Trăi - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3514435 Fax: 038.3514447
E-mail: sontranghotel@gmail.com

Khách sạn Vương Hoàn 
Địa chỉ: Số 40 Đường Trần Quang Diệu - Tp. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038 8600727 Fax: 038 8600929
E-mail: vuonghoan@vuonghoanduc.vn
Khách sạn Thượng Hải
Địa chỉ: Số 26 - Đường Lê Lợi - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3589486 Fax: 038.3589487

Khách sạn Hữu Nghị 
Địa chỉ: 74 Đường Lê lợi - TP. Vinh
Điện thoại: 3842520/3842492 Fax: 3842813
E-mail: hnghihot@hn.vnn.vn
Website: http://www.huunghina.com.vn
Khách sạn Avatar ***
Địa chỉ: 28, Nguyễn Sỹ Sách - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038 3531 999/0948.873.345/0915771199

Website: http://http://hotel.avatarclub.vn
Khách sạn Thiên Tân
Địa chỉ: 26 Phượng Hoàng - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 3558 555 Fax: 3558 605
E-mail: thientanhotel@yahoo.com

 

Trang: 1/6