Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


  TẠI NIU-DI-LÂN

  TẠI ÚC

Địa chỉ: Tầng 21 Grand Plimmer, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011.

Mã bưu điện: 8042 Wellington
Điện thoại: (64-4) 4735 912
Fax: (64-4) 4735 913
Email: embassyvn@clear.net.nz

 

Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O'Malley, ACT 2606.

Mã bưu điện: 98, Mawson ACT 2607, Australia
Điện thoại: (61-2) 6286 6059
Fax: (61-2) 6286 4534
Email: vembassy@iinet.net.au

Lãnh sự tại Sydney:

Địa chỉ: Phòng 205, tầng 2, Trung tâm Edgecliff  , 203 - 233 New South Head, Edgecliff - NSW 2027.

Mã bưu điện: 732, Edgecliff, NSW 2027
Điện thoại: (61-2) 9327 2539
Fax: (61-2) 9328 1653
Email: vnconsul@iinet.net.au

Lãnh sự tại Perth:

Địa chỉ: Tầng 8, số 16 phố Georges Terrace Perth WA 6000.

Mã bưu điện: 3122, East Perth, WA 6892
Điện thoại: (61-8) 9221 1158
Fax: (61-8) 9225 6881
Email: vnconsulate.perth@gmail.com