Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


TẠI AC-HEN-TI-NA

TẠI BRA-XIN

Địa chỉ: 11 de Setiembre 1442, Belgrano (CP 1426) Capital Federal, Buenos Aires
Điện thoại: (54-11) 4783 1802
Fax: (54-11) 4782 0078
Email: vnemb.ar@mofa.gov.vn

Địa chỉ: SHIS, QI 09, Conj10, Casa 1, Lago Sul, Brasilia/DF CEP: 71625-100
Điện thoại: (55-61) 3364 5876
Fax: (55-61) 3364 5836
Email: embavina@yahoo.com

 

 

TẠI CA-NA-DA

TẠI CHI LÊ

Địa chỉ: 55 MacKay phố Ottawa, K1M 2B2
Điện thoại: (1-613) 2360 772
Fax: (1-613) 2362 704
Email: vietnamembassy@rogers.com

Lãnh sự tại Van-Cu-Vơ:

Địa chỉ#800-605, phố Robson, Vancouver B.C V6B5J3
Điện thoại: (1-604) 6290 189
Fax: (1-604) 6812 906
Email: consul.vancouver@mofa.gov.vn

Địa chỉ: Eliodoro Yasasnsnez 2897 – Providencia, Santiago de Chile
Điện thoại: (56-2) 2244 3633
Fax: (56-2) 2244 3799
Email: sqvnchile@mofa.gov.vn

 

 

TẠI CUBA

TẠI ME-XI-CO

Địa chỉ: 5ta.Avenide, esquina a 18, Miramar, Playa, La Habana
Điện thoại: (53-7) 2041 501
Fax: (53-7) 2041 041
Email: embavicu@gmail.com

Địa chỉ: 255 Sierra Ventana, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, CP.11000
Điện thoại: (52-55) 5540 1632
Fax: (52-55) 5540 1612
Email: vietnam.mx@mofa.gov.vn

 

 

TẠI MỸ

TẠI PA-NA-MA

Địa chỉ: 1233, đường 20, N.W, Phòng 400 - Washington DC 20036
Điện thoại: (1-202) 8610 737
Fax: (1-202) 8610 917
Email: vnconsular@vietnamembassy.us

Lãnh sự tại San Francisco:

Địa chỉ: 1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA. 94109
Điện thoại: (1-415) 9221 707
Fax: (1-415) 9221 848
Email: info@vietnamconsulate-sf.org

Lãnh sự tại Houston: 

Địa chỉ: 5251 Westheimer, Houston, Texas 77056, USA, Suite 1100
Điện thoại: (1-713) 8501 233
Fax: (1-713) 8710 312
Email: Tlsqhouston@mofa.gov.vn

Địa chỉ: EsquinaCalle 50 y 53, St. Georges Bank Building, Piso 2nd, Ciudad de Panama
Điện thoại: (507) 2642 551
Fax: (507) 2656 056
Email:convietnam@cwpanama.net

 

 

 

TẠI VÊ-NÊ-ZUÊ-LA

 

Địa chỉ: 9NA Transversal, Entre 6TA Y 7MA Avenidas, Quinta Las Mercedes, Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas
Điện thoại: (58-212) 6357 402
Fax: (58-212) 2647 324
Email: caracas@mofa.gov.vn