Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa)

Thời gian: Trung tuần tháng 3 âm lịch.

Địa điểm: Làng An Trạch, Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Đặc điểm: Lễ cầu an của người Khmer, cúng những chiếc bình bông làm bằng trái dừa và tổ chức vui chơi.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM