Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng La Xuyên

Thời gian: 11/3 âm lịch. Ba năm 1 lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu.
Địa điểm: Làng La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Đối tượng suy tôn: Lão La, ông tổ nghề mộc thời Tiền Lê, Bà Chúa Liễu Hạnh.
Đặc điểm: Rước nước, rước thần Thổ Địa, trò đánh đu, thi cỗ các họ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM