Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Phủ Thượng Đoạn

Thời gian: 1 - 15/3  âm lịch.
Địa điểm: Tp. Hải Phòng.
Đối tượng suy tôn: Bà chúa Liễu Hạnh, chư Phật.
Đặc điểm: Lễ mộc dục, lễ rước; hát chầu Thánh Mẫu, hát ca trù, múa rối nước.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM