Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Nghi Tàm

Thời gian: 10/ 2 âm lịch.

Địa điểm: Đình Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Võ Trung, Võ Quốc, Bảo Trung, Công chúa Quỳnh Hoa, Thánh Minh Khiết, Tây Hồ thủy thần.

Đặc điểm: Bơi trải, thi hoa cây cảnh.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM