Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Thụy Khuê

Thời gian: 10/2 âm lịch.

Địa điểm: 251 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Linh Lang đại vương và 6 bộ tướng.

Đặc điểm: Rước kết chạ với Thủ Lệ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM