Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Bắc Lệ

Thời gian: 20/9 âm lịch.

Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Đối tượng suy tôn: Bà Chúa Thượng Ngàn (nữ thần núi), các cô, các cậu.

Đặc điểm: Rước cô Bơ Bắc Lệ (từ đền Kẻng) lên đền Bắc Lệ (cô Bơ đến hầu Đức Mẫu Thượng ngàn). Lên đồng, hầu bóng.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM