Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Quán Thánh

Thời gian: 3/3 âm lịch.
Địa điểm: Đền Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Đối tượng suy tôn: Đại Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - thần trấn phương Bắc.
Đặc điểm: Giáng bút, cầu mộng, cầu lộc.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM