Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ kỳ yên đình Phú Nhuận
Lễ kỳ yên đình Phú Nhuận

Thời gian: 16 - 18/1 âm lịch.

Địa điểm: 18 đường Mai Văn Ngọc, phường 10 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng suy tôn: Phật, thần, các vị tiền hiền, hậu hiền.

Đặc điểm: Tụng kinh cầu an, lễ tế, nghi thức tôn vương và hồi chầu

Lễ hội bắt đầu bằng nghi thức tụng kinh cầu an của Phật giáo, tiếp theo là phần múa lân và biểu diễn võ thuật cổ truyền, các nghi thức tế thần, tế tiền hiền, hậu hiền. Buổi tối có phần xây chầu, đại bội và hát bội. Ngày thứ hai và thứ ba có nghi thức tế nam quan, nữ quan theo truyền thống Bắc bộ. Chấm dứt lễ hội là nghi thức tôn vương và hồi chầu theo truyền thống các đình Nam bộ.

 

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM