Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Tổ (chùa Phúc Nghiêm)

Thời gian: 18 - 23/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng suy tôn: Phật Mẫu Man Nương.
Đặc điểm: Đọc kinh, rước oản, dâng hương lễ Phật, thi oản, thi vật, thi dệt, đua thuyền và diễn xướng dân gian.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM