Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Tam Thanh

Thời gian: 15/1 âm lịch.
Địa điểm: Thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng suy tôn: Đức Phật.
Đặc điểm: Múa kỳ lân, thả cá xuống hồ, xuống suối, múa sư tử, cờ người.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM