Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Phục Lễ

Thời gian:2 - 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.
Đặc điểm: Hội có hát đúm, thi làm cỗ chay, dệt vải và các trò chơi dân gian.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM