Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Bạch Hạc

Thời gian: 3 - 5/1 âm lịch.

Địa điểm: Phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Thổ lệnh Đại Vương.

Đặc điểm: Lễ rước thánh qua sông Lô, trò chơi thi tung còn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM