Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Hét

Thời gian: 6-9/3 âm lịch.

Địa điểm: Đền Hét, làng Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Tướng công Phạm Ngũ Lão.

Đặc điểm: Trò cướp cầu ném giỏ, kéo co.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM