Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội pháo hoa Quảng Uyên

Thời gian: 1-2/2 âm lịch.
Địa điểm: Miếu Bách Linh, thị trấn Quảng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thần rồng, một trong tứ linh “Long, Ly, Quy, Phượng”.
Đặc điểm: Lễ tế, Lễ rước thần, múa rồng, múa kỳ lân, tung còn, hát lượn, chơi đu, đặc biệt là trò chơi cướp đầu pháo.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM