Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Xên Mường ở Lai Châu

Thời gian: Ngày Thìn Tháng 2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Đặc điểm: Cúng người lập nên bản làng, dâng trâu, ném còn, múa các điệu dân gian.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM