Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Nghinh Ông (Vũng Tàu)

Thời gian: 16 - 18/8 âm lịch.
Địa điểm: Lăng Cá Ông, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu.
Đối tượng tôn vinh: Cá Ông.
Đặc điểm: Lễ rước cá ông trên biển.
Lễ hội là dịp ngư dân cầu mong sự bình yên khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá. Lễ hội trùng với ngày vía (ngày mất) của cá. Nghi lễ có cúng Ông, lễ rước Ông trên biển bằng chiếc ghe lớn được trang trí cờ hoa, chiêng trống rộn ràng. Sau nghi lễ là các cuộc vui như hát bội, hát bá chạo, biểu diễn võ thuật.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM