Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Nghĩa trang Khuê Trung

Vị trí: Thuộc khu vực Bình Hòa 1, phường Khuê Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Đặc điểm: Nghĩa trang Khuê Trung được lập theo sắc tứ vua ban để qui tụ hài cốt tướng sĩ vị quốc vong thân trong cuộc kháng chiến chống quân Pháp xâm lược năm 1858.

Nghĩa trang nằm quay mặt về hướng đông, được bài thiết theo mô hình tam ban: chính diện và tả hữu. Ngay cổng vào chính diện có tấm bia bằng đá sa thạch khắc 4 chữ Hán "Hòa Vang Nghĩa Trang" cùng với năm lập bia Tự Đức Thập Cửu Niên (1866) và hai trụ đá cao khoảng 2m.

Sau tấm bia là đài chiến sĩ bằng xi-măng cao khoảng 3m. Tai trung tâm nghĩa trang có một ngôi mộ lớn, trên bia xi-măng cẩn hàng chữ “tiền triều đại tướng quí công mộ”. Có người cho rằng đây là mộ của ông Nguyễn Trọng Ân - tướng trấn giữ Đồn Tuyên Hóa (phường Hòa Cường hiện nay). Lại có người nói đó là mộ ông Lê Đình Lý, cũng là một tướng lĩnh tài ba dưới quyền chỉ huy của khâm sai đại thần Nguyễn Tri Phương.

Phía cuối nghĩa trang nhìn từ ngoài vào là các am thờ, các bàn hương án dùng cho việc cúng tế lễ. Hai bên tả hữu nghĩa trang có hơn 1.000 ngôi mộ. Ngay sau lưng nghĩa trang là nhà thờ Tiền Hiền và miếu Bà.

Nghĩa trang Khuê Trung được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích quốc gia vào ngày 4/1/1999.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM