Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Nghinh Cá ông

Thời gian: 15 tháng 12 âm lịch.
Địa điểm: Một sô làng chài ven biển tỉnh Khánh Hoà.
Đối tượng suy tôn: Cá ông.
Đặc điểm: Lễ dâng hương, rước đuốc, đội nữ thổi tù và, đội nam đánh trống, đốt tuần nhang đầu là một cậu bé, hat bội, hò bá trạo.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM