Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Chùa Linh Ứng

Vị trí: Nằm bên sườn Thuỷ Sơn trông ra hướng biển, Tp. Đà Nẵng.
Đặc đim: Chùa xây từ thời vua Minh Mạng. Trải qua năm tháng chùa bị hư hỏng nhiều. Năm 1970, các tăng ni Phật tử góp công của xây lại chùa mới như ngày nay.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM