Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội thôn Cổ Lễ

Thời gian: 10/12 âm lịch.
Địa điểm: Thôn Cổ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là ba vị công thần (Tuấn, Chiêu, Minh) thời Hùng Duệ Vương có công đánh Thục.
Đặc điểm: Ca hát và đánh cờ.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM