Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đền Phú Xá

Thời gian: 20/8 âm lịch.
Địa điểm: Phường Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng.
Đối tượng suy tôn: Trần Hưng Đạo, bà Bùi Thị Tự Nhiên - người giữ kho lương quân đội Đại Việt và có công xây dựng lại đền Phú Xá.
Đặc điểm: Lễ tế, rước thần vị, cờ tướng, chọi gà.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM