Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội An Đạo

Thời gian: 19 - 20/7 âm lịch.
Địa điểm: Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng suy tôn: Long Xà Đại vương (Thủy thần) và út Soi Đại vương (Thần bãi sông).
Đặc điểm: Lễ tế các thần, đua thuyền trên sông Lô.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM