Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Thời gian: 10 - 12/5 âm lịch.
Địa điểm: Miếu bà Chúa Xứ, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Đối tượng suy tôn: Bà Chúa Xứ, Cá Ông.
Đặc điểm: Lễ hội của cư dân ven biển Nam Bộ. Nghi lễ gồm có: lễ nghinh Ông, lễ rước Bà Chúa Xứ, lễ tế Thần Nông. Trò chơi: nhẩy bao, kéo co, bắt cá.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM