Báo quốc tế viết về văn hóa ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam
Trang Standard.co.uk cho rằng Tết nguyên đán ở Việt Nam thường gọi một cái tên rất giản dị là Tết.
TIN NỔI BẬT