Quảng Ngãi: Sôi động các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Năm 2022, các hoạt động của ngành VH-TT&DL có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực du lịch từng bước phục hồi, phát triển. Nhiều chương trình, sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) được tổ chức với quy mô lớn tại Quảng Ngãi... đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
TIN NỔI BẬT