Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận chuẩn bị lễ hội Katê năm 2016
Lễ hội Katê năm 2016 của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 29/9-1/10. Năm nay, tại các đền, tháp, khu vực trung tâm thuộc các thôn, làng, không khí chuẩn bị cho lễ hội rất sôi nổi vì người dân thu hoạch được mùa lúa, rau, màu.
Đồng bào Chăm Ninh Thuận chuẩn bị lễ hội Katê
Lễ hội Katê năm 2013 của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn tại tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 4/10.
TIN NỔI BẬT