Gia Lai mở “cánh cửa” du lịch di tích lịch sử
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hệ thống di tích lịch sử đa dạng, phong phú. Việc đưa các di tích lịch sử vào khai thác du lịch đã góp phần tạo ra sức bật mới cho ngành du lịch tỉnh.  
TIN NỔI BẬT