Mỳ Quảng, cao lầu, bánh tráng đập được công nhận món ăn tiêu biểu Việt Nam
Tối 12/9, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam (QCCA) tổ chức phiên họp ra mắt Ban chấp hành QCCA và đón chứng nhận công nhận 3 món ăn mỳ Quảng, cao lầu, bánh tráng đập (mắm cái) là món ăn tiêu biểu Việt Nam.
TIN NỔI BẬT