Huyền sử Thiên Mụ tự
Kinh đô Huế, nơi lưu giữ văn vật của các đời chúa Nguyễn, vua Nguyễn; nơi lưu giữ trọn vẹn nhất hồn sắc của văn hóa dân tộc trong suốt một thời gian dài. Trong đó, chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ hơn 400 năm tuổi gắn liền với tín ngưỡng Phật giáo được ví như linh hồn của mảnh đất này...
TIN NỔI BẬT