Không tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF năm 2020
UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF năm 2020 do tình hình dịch bệnh hiện nay.
TIN NỔI BẬT