Công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035
Ngày 25/8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, TNMT, GTVT, NNPTNT, VHTTDL, Công…
TIN NỔI BẬT