Khánh thành Điểm hỗ trợ Thông tin-Văn hóa-Du lịch huyện Lắk (Đắk Lắk)
Chiều 20/5, UBND huyện Lắk, Đắk Lắk tổ chức Lễ Khánh thành Điểm hỗ trợ Thông tin - Văn hóa - Du lịch huyện Lắk.
TIN NỔI BẬT