Long An: Đầu tư trên 32,2 tỉ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng Di tích khảo cổ An Sơn
Tỉnh Long An có quyết định chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng Di tích khảo cổ An Sơn, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Theo đó, dự án sẽ được triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2024.
TIN NỔI BẬT