TP. Hồ Chí Minh: Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 ghi mốc 20 năm
Cầu kính dài 40m, 68 cội mai vàng trước tượng đài Bác Hồ, 20 linh vật tề tụ… là những điểm nhấn đặc biệt tại Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2023.
TIN NỔI BẬT