Gần 11 triệu lượt du khách đến Hà Nội
Cập nhật: 12/09/2012
Theo Sở VHTTDL Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2012 đã có 10.973.000 lượt du khách đến với Hà Nội, trong đó khách quốc tế là 1.473.000 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách đến Hà Nội tăng như vậy là do công tác quy hoạch và đầu tư phát triển sản phẩm được tập trung; hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch được mở rộng; các doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi.

Bên cạnh đó, một số tuyến, điểm thu hút du khách được tập trung nâng cấp chuẩn hóa như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc...; hoạt động xúc tiến du lịch được đẩy mạnh và đa dạng hóa với nhiều hình thức như tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, liên kết du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước...

Báo Văn hóa