Lịch sự kiện tháng 1 năm 2024
Cập nhật: 03/01/2024

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

6/12 (20/11 âm lịch)

Hội đền Giải Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

9/12 (25/11 âm lịch)

Hội Vân Lệ Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
9/12 (28/11 âm lịch) Hội đền Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm Thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

11/12 (1/12 âm lịch)

Hội làng An Xá Làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

20/1 (10/12 âm lịch)

Hội thôn Cổ Lễ

Thôn Cổ Lễ, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

22/1 (12/12 âm lịch)

Hội Mậu Lân

Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

25/1 (15/12 âm lịch)

Lễ hội Nghinh Cá ông

Làng chài ven biển tỉnh Khánh Hoà