Thêm 6 di tích vào danh mục di tích quốc gia
Cập nhật: 24/03/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Di tích khảo cổ Mái đá Bản Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nguồn: sonla-tourism.com

Trong đợt xếp hạng di tích quốc gia mới nhất này, cả nước có thêm 6 di tích được bổ sung vào danh mục. Đó là: Di tích lịch sử Miếu Giàng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; di tích khảo cổ Mái đá Bản Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; di tích khảo cổ hang Phja Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; di tích khảo cổ hang C6-1, xã Đằk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông; di tích lịch sử địa điểm làng chiến đấu Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe - máy quân đội, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có Quyết định số 699/QĐ-BVHTTDL về việc bổ sung điểm di tích Nhà làm việc của nhà bác học Alexandre Yersin tại Hòn Bà, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào Di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexandre Yersin - tỉnh Khánh Hòa tại Điều 1 Quyết định số 993-QĐ ngày 28-9-1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Đi kèm với các quyết định trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Miên Hạo

 

Báo Hà Nội mới - hanoimoi.vn - Ngày đăng 23/03/2023