Lịch sự kiện tháng 1 năm 2022
Cập nhật: 06/01/2022

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

3/1 (1/12 âm lịch)

Hội làng An Xá

Làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

12/1 (10/12 âm lịch)

Hội thôn Cổ Lễ

Thôn Cổ Lễ, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

14/1 (12/12 âm lịch)

Hội Mậu Lân

Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

17/1 (15/12 âm lịch)

Lễ hội Nghinh Cá ông

Làng chài ven biển tỉnh Khánh Hoà