Lịch sự kiện tháng 3 năm 2022
Cập nhật: 04/03/2022

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

12/3  (10/2 âm lịch)

Hội Xuân Phả

Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

12/3  (10/2 âm lịch)

Lễ hội Xên Mường

Xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

12/3  (10/2 âm lịch)

Hội làng Nghi Tàm

Đình Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội

14/3 – 18/4 (12–16/2 âm lịch)

Lễ hội đền Cuông

Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An