Bến Tre: Ðầu tư dự án Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Ðịa
Cập nhật: 07/12/2021
UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (DA) Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Khu vực bưng Lạc Địa hiện hữu

Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa có tổng diện tích khoảng 134.182m2. Phân thành các khu chức năng như: Khu trung tâm 36.665m2. Khu vui chơi, giải trí 19.215m2. Khu di tích tái hiện, phục dựng 50.229m2. Khu nghỉ dưỡng 28.072m2. Tổng mức đầu tư DA dự kiến khoảng 89,9 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện DA từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Địa điểm thực hiện DA tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri.

Thời gian thực hiện DA từ năm 2021 - 2025. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của DA Khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư DA theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Phương Khê

Báo Đồng Khởi