1.695 khách du lịch đăng ký rời Đà Nẵng về địa phương
Cập nhật: 08/08/2020
Đến ngày 7/8, 1.695 khách du lịch bị mắc kẹt ở Đà Nẵng đăng ký với Trung tâm Hỗ trợ Du khách của Sở Du lịch Đà Nẵng để rời thành phố về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Khách du lịch rời Đà Nẵng trước thời điểm cách ly toàn xã hội. Ảnh: Hữu Long

Thống kê mới nhất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, tại Đà Nẵng còn 1.695 khách du lịch có đăng ký với Trung tâm Hỗ trợ Du khách thuộc Sở Du lịch Thành phố để xin rời Đà Nẵng về địa phương theo như chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số đó, số khách du lịch có nguyện vọng muốn trở về Hà Nội là 961 người, về thành phố Hồ Chí Minh là 734 người.

Để triển khai kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các phần việc cụ thể:

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, cấp phép cho một số chuyến bay đặc biệt đưa 1.695 khách du lịch từ Đà Nẵng đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan miễn các loại phí, lệ phí với những chuyến bay này gồm: Lệ phí sân bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng; phí không lưu, phí sân đậu; phí dịch vụ soi chiếu an ninh đối với hành khách, hành lý...

Đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội phối hợp chỉ đạo các dơn vị liên quan tổ chức đón khách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó ngày 4.8, theo thống kê của Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng thì chỉ có 314 khách du lịch bị mắc kẹt, tuy nhiên đế thời điểm này con số du khách lại lên đến 1.695.

Theo Sở du lịch Thành phố Đà Nẵng thì 314 du khách là Sở này thống kê từ khách đoàn, còn số 1.695 chủ yếu là khách lẻ, Sở không nắm được.

Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng chỉ biết được khi có thông báo về việc khách du lịch có nhu cầu rời thành phố liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Du khách để đăng ký thông tin qua đường dây nóng: Điện thoại: 0236.3550.111/ 0901990691 hoặc 0905029393 / 0905403221; email: visitorcenter@danang.gov.vn.

Tường Minh

Báo Lao động