Thêm 21 di tích được xếp hạng cấp quốc gia
Cập nhật: 06/01/2020
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành các Quyết định về việc xếp hạng 21 di tích quốc gia thuộc các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Hà Giang, Ninh Thuận, Nghệ An, Bắc Kạn, Hà Nam, Đắk Nông, Quảng Bình, Thái Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Dương.

Danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận/VnExpress

Theo đó, 21 di tích được xếp hạng quốc gia lần này gồm:

1. Di tích lịch sử Lăng mộ và Phủ thờ Diên Khánh Vương, phường An Tây, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 19/QĐ-BVHTTDL ngày 3/1/2020).

2. Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ 3 vị Tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (Họ Trần Điền Trì), xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Quyết định số 31/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

3. Di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu tội ác của thực dân Pháp tại Lân Áng (09/02/1945), xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 32/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

4. Di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu tội ác của thực dân Pháp tại làng Minh Đán (01/10/1940), xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

5. Di tích lịch sử Địa điểm cơ quan Ban Nông vận Trung ương và Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (1949 - 1952), xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

6. Di tích lịch sử Địa điểm cơ quan Tổng bộ Việt Minh (1947 - 1948) và Nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt (1947 - 1950), xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (Quyết định số 35/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

7. Di tích lịch sử Địa điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 36/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

8. Di tích lịch sử Đình An Bài, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (Quyết định số 37/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

9. Di tích lịch sử Nhà thờ Nguyễn Văn Nại, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Duy Cần, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 38/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

10. Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Chiến dịch Tây Quảng Đức Tháng 11/1973 - Tháng 4/1974 (Chi khu Kiến Đức), thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 39/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

11. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (Quyết định số 40/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

12. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Mã Não, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Quyết định số 41/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

13. Di tích khảo cổ Hang Nà Mò, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 42/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

14. Di tích lịch sử Nhà thờ Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (Quyết định số 43/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

15. Danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 44/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

16. Danh lam thắng cảnh Hang Khâu Đôn và Hang Nặm Tan, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (Quyết định số 45/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

17. Danh lam thắng cảnh Núi Giếng Tiền, xã Vĩnh An, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 46/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

18. Danh lam thắng cảnh Núi Thới Lới, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 47/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

19. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 48/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

20. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Miếu Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

21. Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 50/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2020).

Theo các Quyết định, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Thanh Thủy

Báo Tổ Quốc