Đồng Tháp: Du lịch sinh thái thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan
Cập nhật: 19/01/2021
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, qua triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương với nhiều quyết sách, chính sách hỗ trợ quan trọng đã  thúc đẩy phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với các làng nghề thủ công, vườn cây ăn trái, làng hoa kiểng… từng bước tạo nên nét mới thu hút được du khách, nên tạo được sự tăng trưởng và doanh thu cho ngành công nghiệp không khói này.

Du khách tham quan điểm du lịch nông nghiệp gắn với vườn cây ăn trái ở huyện Lai Vung

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 5 năm (2016 – 2020), ước thu hút trên 1,75 triệu lượt khách đến tham quan du lịch (tăng bình quân 11,7%/năm) tại tỉnh Đồng Tháp với tổng doanh thu đạt 4.235 tỷ đồng (tăng bình quân 20%/năm).  Từ đó, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tiềm năng du lịch được khai thác ngày càng hiệu quả, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh.

Tiến Đạt

Báo Đồng Tháp