Lịch sự kiện tháng 8 năm 2020
Cập nhật: 03/08/2020

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

19/8 (1/7 âm lịch)

Tết mừng chiến thắng của người Nùng Dín

Huyện Mường Khương và huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

25/8 (7/7 âm lịch)

Hội đền Cai Công

Làng Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

27/8 (9/7 âm lịch)

Hội Đào Xá

Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

30/8 (12/7 âm lịch) Hội miếu Ba Thôn

Xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình