Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2020
Cập nhật: 31/03/2020
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 ước đạt 449.923 lượt, giảm 63,8% so với 2/2020 và giảm 68,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 3 tháng năm 2020 ước đạt 3.686.779 lượt khách, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng cục Thống Kê