Sẽ triển khai 7 nhóm giải pháp bảo tồn phố cổ Hội An trong giai đoạn 2020 - 2025
Cập nhật: 25/02/2020
Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030

Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. (Nguồn: vntrip.vn)

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, gồm: Bảo vệ Di sản trước yếu tố ảnh hưởng về sự phát triển, môi trường, thảm họa thiên nhiên, du lịch, dân cư sống trong khu vực di sản có khả năng tác động đến việc bảo vệ lâu dài giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đảm bảo quy định về bảo vệ các công trình kiến trúc vốn có và cảnh quan sinh thái của Khu phố cổ Hội An; Đánh giá cụ thể, hiệu quả hệ thống quản lý di sản, trong đó làm rõ những ưu điểm, hạn chế để xây dựng Kế hoạch quản lý đảm bảo tính chiến lược, hiệu quả lâu dài, đồng thời xác định các nhu cầu nghiên cứu bảo vệ và phát huy di sản trong các giai đoạn tiếp theo; Đề xuất cơ chế, chính sách để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị phù hợp với đặc thù của Khu phố cổ Hội An; Nâng cao trách nhiệm của người dân và các cấp chính quyền trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản, đảm bảo sự phát triển bền vững…

Theo nội dung kế hoạch, trong giai đoạn 2020 – 2025, tập trung triển khai 07 nhóm giải pháp, gồm: Chống ngập lụt phố cổ; Chống xói mòn, sạt lở; Phát triển không gian cảnh quan tuyến phố hướng tới phát triển bền vững; Bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ; Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; Quy hoạch đô thị nông thông vùng di sản và phát triển làng nghề; và nhóm giải pháp về nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản.

Giai đoạn sau 2025, xem xét, ban hành kế hoạch hành động cụ thể giai đoạn từ 2026 – 2030 phù hợp với các mục tiêu và chiến lược lâu dài đặt ra trong kế hoạch quản lý.

Anh Vũ

bvhttdl.gov.vn