Hoãn tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2020
Cập nhật: 13/02/2020
UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản số 215/UBND-VX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hoãn tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: laichau.gov.vn

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, UBND tỉnh chỉ đạo hoãn tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh Lai Châu lần thứ II vào tháng 3 năm 2020. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh lần thứ II; tham mưu UBND tỉnh, ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức tổ chức sự kiện trên vào thời điểm thích hợp.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian tổ chức sự kiện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội trong việc tổ chức Lễ hội Mắc ca gắn với Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2020.

Tuần Du lịch – Văn hóa tỉnh Lai Châu là sự kiện nổi bật của tỉnh nhằm giới thiệu, tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần quảng bá du lịch, thu hút các nhà đầu tư tiềm lực vào Lai Châu.

Hằng Đinh

bvhttdl.gov.vn